Bygglant
Search

Att bygga med oss är tryggt från idé till färdig byggnad

En kunnig lantbruksbyggare och generalentreprenör med mer än 10 000 genomförda byggnationer, det är vad du får när du väljer att bygga med oss.

Att investera i en ny lantbruksbyggnad är ett stort beslut. I en komplett byggnation är det mycket att hålla reda på, med allt från tillstånd och regelverk till det ansvar man har som byggherre. Allt sådant kan Bygglant avlasta dig med. Vi känner till vilka krav som gäller för olika sorters byggnader och kan hantera små som stora bygg- och totalentreprenader på ett både effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

Vi bygger nyckelfärdiga lantbruksbyggnader av alla typer. Oavsett användningsområde, är en byggnad alltid del av ett större sammanhang. Det kan handla om fungerande logistik på platsen eller att din byggnad harmoniserar med omgivningen. Vi hjälper dig att få till en optimal helhetslösning.

Vår samlade erfarenhet av byggnation, vår interna kompetens inom byggprojektering, generalentrepenad och vårt kvalitetssystem gör att vi kan erbjuda en oslagbar kombination av kunskap, kvalitet och leveranssäkerhet. Detta gör Bygglant till den trygga vägen från idé till färdig byggnad. Vi avlastar dig så att du lugnt kan fokusera på att sköta din dagliga verksamhet.

Vi är med dig genom hela byggprocessen

När du väljer Bygglant som byggentreprenör får du en samarbetspartner som är med från start till mål och som jobbar kvalitetssäkrat. Våra främsta fördelar och styrkor är att vi har egna resurser för att rita och projektera och lång erfarenhet av att genomföra totalentreprenader inom olika segment. Det innebär att vi kan vara med redan i idéprocessen, på så sätt sparar du både tid och pengar.

 1. Behovsanalys
 2. Inköp
 3. Projektering
 4. Produktion
 5. Överlämning
 6. Verksamhetsstart

När byggnationen startar säkerställer vi att alla underentreprenörer och materialleverantörer genomför projektet på rätt sätt och i rätt tid. Dessutom anlitar vi bara erkänt kvalificerade underentreprenörer till våra byggprojekt. Vi har ett stort kontaktnät med etablerade, långsiktiga samarbetspartners inom allt från markarbete till VA.

Bygglant är en generalentreprenör som har kunskap om allt som rör byggprocessen. Vi kan stötta dig som byggherre med att hantera samordningsansvar, det vill säga arbetsmiljöansvar och skyddsfrågor på byggarbetsplatsen. Bygglant ger dig garanti för både kvalitet och säkerhet genom projektledning. Som extra trygghet får du därför en dedikerad projektledare som hjälper dig med dessa frågor, vilket gör att du kan sova gott om natten.

Därför ska du välja Bygglant som generalentreprenör

 • Du får en helhetsleverantör som hjälper dig från idéskiss till färdig byggnad
 • Vi har egna resurser för att rita, projektera och projektleda, inga externa konsulter
 • Kvalitetssäkrad arbetsprocess enligt ISO 9001
 • Vi jobbar bara med etablerade och duktiga underentreprenörer
 • Prestationsbaserad betalningsmodell för extra trygghet
 • Vi har en stabil och engagerad ägare och är del av hallbyggarkoncernen Borga

 

Baltzar Karlsson

Baltzar Karlsson

Entreprenadsäljare Skara

 • Vill du bli kontaktad?

  Svara på några korta frågor så kontaktar vi dig så snart vi kan.

  SKICKA FÖRFRÅGAN!

 • Önskar du att du hade bättre koll på branschbegreppen?

  I Borgas entreprenadskola lär du dig bygg- och entreprenadbegreppen som är viktiga att förstå för dig som är byggherre eller ska handla upp ett byggprojekt.

   Entreprenadskolan

 • Offentlig upphandling?

  Bygglant har många års erfarenhet av byggnation för offentliga sektorn. Vi kan anbudsprocessen och har kvalitetssystem på plats, vilket gör oss till en lämplig byggparter för alla sorts offentliga insitutioner.

  Läs mer!

Ingen sida hittad för "{{query}}", försök med annat sökord
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...