Bygglant
Search

Vår gröna historia

Under nittiotalet slogs många av Sveriges kooperativa lantmannaföreningar ihop under Lantmännen och i samband med det skapades Bygglant, 1992.

Verksamheten byggdes på det som hade varit de lokala föreningarnas byggkonsulter, där lantbrukare fick hjälp med planering, projektering och upphandling för sina byggnationer. Detta är grunden till den djupt rotade kunskap om lantbrukarnas vardag som fortfarande finns inom Bygglant. 

Med lantbruket som bas blev Lantmännen Bygglant ett av Sveriges största byggföretag på 2000-talet. Då var det särskilt den snabbväxande mjölkproduktionen som drev på tillväxten. Fram till finanskrisen 2008 upplevde Svensk lantbruksbyggnation en närmast explosionsartad investeringstakt. 

För att bli mindre beroende av en enskild näringsgren började Bygglant utföra totalentreprenader inom offentlig sektor och industri efter millennieskiftet. Det visade sig att Bygglants beprövade metodik passade väl för små- och mellanstora företag. Bygglants strukturerade arbetssätt gjorde också det lätt att ta steget in i offentlig upphandling, och byggnation för myndigheter och kommuner har därför blivit en väsentlig del av verksamheten.

Bygglant är ett varumärke inom Borga-koncernen sedan 2014

Under 2010-talet upplevde den Svenska byggkonjunkturen en lång och djup svacka, samtidigt som lantbruksnäringen drabbades hårt av minskade exportvolymer i Europa. 2014 kunde därför Borga Gruppen AB från Skara köpa loss Bygglant från Lantmännen, som ville renodla sin verksamhet.

Bygglant har kommit till rätta inom Borga. Borga är liksom Bygglant, sprungna ur lantbruket och har sin kärnverksamhet inom just hallbyggnation. Varumärkena kompletterar varandra. Borga bidrar med att försörja Bygglants byggnationer med komponenter och montagetjänster samtidigt som Bygglants kompetens och arbetssätt inom totalentreprenader stärker Borgas totalerbjudande. Tillsammans utgör Borga och Bygglant en helhet utan jämförelse på den svenska marknaden.

Ingen sida hittad för "{{query}}", försök med annat sökord
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...