Bygglant
Search
  • Bygg svinstall med Bygglant
  • Bygglant hjälper dig bygga svinstall
  • Bygg svinstall med Bygglant
  • Referenser för svinstall | Bygglant

Stall för grisproduktion

Att byggtekniken harmonierar med de krav grisarna ställer på sin omgivning är extra viktigt i grisproduktion. Idag är variationen stor på grisstallarnas storlek och inhysningssystem allt från konventionella till olika extensiva system.

Det är lätt att skapa en hög produktionskostnad och en ineffektiv produktion i ett grisstall genom höga arbetskostnader, ökad energikostnad och lågt produktionsresultat på grund av dåliga lösningar.

Att planera ditt nya svinstall är därför en mycket viktig fas i byggprocessen och att finna en utformning av det nya stallet som väger in sambanden mellan djur, arbetsmiljö, kvalitet och produktivitet.

  Bli kontaktad

Experter på att bygga grisstall

Bygglant är specialiserade på att vara med från idé till färdig anläggning vid planering och byggnation av stallar för grisproduktion. Vi följer utvecklingen och har ett nära samarbete med rådgivare och företrädare för branschen så att vi kan vara med och skapa den bästa lösningen.

Oavsett besättningsstorlek, konventionell- eller ekologisk produktion, isolerad eller oisolerad byggnad, så har Bygglant en lösning för din produktion och vill gärna vara med i ett tidigt skede. Vi bistår dig dessutom gärna när det gäller myndighetskontakter och liknande vid din förprövning.

Du kan läsa mer om förprövningar på Jordbruksverkets webbplats.

Baltzar Karlsson

Baltzar Karlsson

Entreprenadsäljare Skara

  • Vill du bli kontaktad?

    Svara på några korta frågor så kontaktar vi dig så snart vi kan.

    SKICKA FÖRFRÅGAN!

Ingen sida hittad för "{{query}}", försök med annat sökord
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...