Bygglant
Search

Modernt kycklingstall och fjäderfähus

Riktigt bra kycklingstallar ger friskare kycklingar och bättre tillväxt. Det ska vara ljust, lätt att hålla rent, ha god ventilation och sörja för rätt temperatur under vinter som sommar.

Idag är variationen stor på stallarna och inhysningssystemen för fjäderfä. Från konventionella system till flera olika extensiva, frigående system. Bygglant följer utvecklingen och har ett nära samarbete med rådgivare och företrädare för branschen så att vi kan vara med och skapa den bästa lösningen.

Bygglants lösning för fjäderfäuppfödning uppfyller allt detta och är dessutom mycket konkurrenskraftig prismässigt. Dessutom är vårt fjäderfästall med stålstomme från Borga både hållbart och lätt att underhålla vilket ger god ekonomi i längden. Det är helt enkelt en byggnad som ger en trygg, genomtänkt och prisvärd lösning när det gäller byggnation, funktion och estetik.

  Bli kontaktad

En unik och modern lösning för att bygga kycklingstall

Vår unika standardlösning för kycklingstallar innebär att stålstommen inte inkräktar på innerutrymmet vilket tillsammans med invändiga sandwichpaneler ger en helt plan lösning i både väggar och tak. Den plana ytan utan synliga bärande element är nödvändig för att upprätthålla gällande hygienkrav. Sandwichpanelen kan beläggas med PVC för ytterligare förbättrad funktionalitet. Nocken kan fås med ett väl tilltaget ljusinsläpp och takkonstruktionen är förberedd för installation av hängande belysnings- och utfodringslösningar.

Taket är belagt med Borgas profilerade takplåt med kondensskyddsmembran för att förhindra kondensering av vattenånga. Byggnaden har självdrag med luftintag i gavlar och sidoväggar och mekanisk frånluftsventilation i nocken. Takutsprångsinklädnaden är tillverkad av perforerad plåt som tillåter ventilering av utrymmet mellan inner- och yttertaket. Fasaden kläs med sandwich-panel vilket ger hallen ett modernt och vackert utseende. En drifts- och ekonomibyggnad kan byggas i anslutning till ena långsidan.

  • Ekonomiskt och hållbart
  • Ljus och luftig byggnad för modern fjäderfäuppfödning
  • En unik, teknisk lösning
  • Vacker och funktionell utformning
Baltzar Karlsson

Baltzar Karlsson

Entreprenadsäljare Skara

  • Vill du bli kontaktad?

    Svara på några korta frågor så kontaktar vi dig så snart vi kan.

    SKICKA FÖRFRÅGAN!

Ingen sida hittad för "{{query}}", försök med annat sökord
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...