Bygglant
Search

Att bygga fårstall med Bygglant är både tryggt och ekonomiskt

Lammproduktionen i Sverige växer och därmed också behoven av ändamålsenliga byggnader. Numer är det självklart med bästa tänkbara djurmiljö, även när det gäller stall för får och getter. Hör med oss hur ditt fårstall kan utformas på smartast möjliga sätt och med lönsamhet i fokus.

Försäljningen av lammprodukter växer men har lägre marginaler än annan djurproduktion. Därför är det extra viktigt att hitta ekonomiska, smarta och lösningar när du ska bygga fårstall.

Förr i tiden var det därför inte ovanligt att stall för får och getter inrymdes i befintliga byggnader som inte var avsedda för uppgiften. Men modern uppfödning av lamm kräver både god djurmiljö som arbetsmiljö för att vara produktiv och lönsam. Dessutom styrs ju efterfrågan mycket av konsumenternas krav på sund djurhållning.

Att bygga ett modernt fårstall ska skapa förutsättningar för friska djur vilket i sig är en grundförutsättning för god avkastning. Dessutom ska ju du som arbetar i stallet ha en bra arbetsmiljö utan tunga lyft, och den logistiska helhetslösningen ska gagna trygga och rationella transporter. Bygglant är med dig som vill bygga fårstall, från idé till färdig byggnad.

Bli kontaktad

Viktigt att bygga fårstall med djurens krav i centrum

Som alla moderna stallbyggnader är det grundläggande med stor luftvolym och väl tilltagen ventilation. Får är flockdjur och därför behöver du ha en genomtänkt lösning för hur djuren ska grupperas och hur du ska hantera djur som behöver skiljas ifrån flocken under perioder, exempelvis under sjukdom eller lammning. Du behöver också ha tänkt igenom hur drivningsgångar kan disponeras så att fåren kan drivas i flock i möjligaste mån.

Oavsett besättningsstorlek, konventionell- eller ekologisk produktion, isolerad eller oisolerad byggnad, så kan Bygglant ta fram en lösning för din produktion och vill gärna vara med i ett tidigt skede. Vi bistår dig dessutom gärna när det gäller myndighetskontakter och liknande vid din förprövning.

Du kan läsa mer om förprövningar på Jordbruksverkets webbplats.

Kenneth Nilsson

Kenneth Nilsson

Entreprenadsäljare Skellefteå

  • Vill du bli kontaktad?

    Svara på några korta frågor så kontaktar vi dig så snart vi kan.

    SKICKA FÖRFRÅGAN!

Ingen sida hittad för "{{query}}", försök med annat sökord
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...