Bygglant
Search
  • Bygga handels- och logistikbyggnader | BYGGLANT
  • Bygga handels- och logistikbyggnader | BYGGLANT
  • Bygga handels- och logistikbyggnader | BYGGLANT

Nyckelfärdiga byggnader för handel, kontor och logistik

Fullt fokus på affärerna varje dag, det är ett måste för att bli framgångsrik i affärer. Inte minst för företag inom handel och logistik, där varje timme räknas.

Därför är en helhetslösning för din lagerhall eller affärsbyggnad det enda som gäller. Vårt helhetsåtagande är unikt när det gäller att avlasta dig genom hela processen från idé till färdig byggnad. Ett exempel på vad som gör oss unika är vår interna förmåga att rita och projektera det underlag som behövs för projektet. Dessutom hjälper vi till med alla myndighetskontakter och tar ansvar för att koordinera alla underleverantörer. Med oss blir byggherreansvaret helt enkelt lättare att bära.

Ett byggprojekt är mycket mer än en upphandling, du blir byggherre med att tungt ansvar för att byggnationen följer lagar och regler inom arbetsmiljö och för att hålla ordning på vilka som vistas på byggarbetsplatsen. Dessutom ska du koordinera underentreprenörernas arbete. Du ska se till att alla har korrekta arbetsinstruktioner och ritningar och dessutom dyker upp vid rätt tillfälle med rätt manskap och rätt utrustning. Lägg därtill kontakter med tillståndsgivande myndigheter, grannar, materialleverantörer och andra intressenter – då förstår du att det är mycket som riskerar att falla mellan stolarna, om du ska hantera den egna verksamheten samtidigt.

Skräddarsydda affärs- och lagerhallar för logistik och handel

Det du behöver, det löser vi. Vi har en lång erfarenhet av att bygga affärsbyggnader, lagerhallar, distributionscentraler och kontorsbyggnader. Vi utgår alltid ifrån dina unika behov och skapar tillsammans en optimal lösning för er verksamhet. Vi levererar kompletta lösningar innefattande mark, platta, byggnad, installationer och inredning. När byggnaden är besiktad och godkänd, då är det bara att flytta in verksamheten och låta verksamheten rulla igång med minimalt uppehåll.

Ingen sida hittad för "{{query}}", försök med annat sökord
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...