Bygglant
Search
  • Offentlig byggnation | BYGGLANT

Vi bygger åt offentlig sektor

Vi levererar nyckelfärdiga byggnader till den offentliga sektorn sedan många år. Det kan handla om idrottshallar, verkstäder och återvinningscentraler åt kommuner, eller industriella byggnationer till statliga myndigheter.

Gemensamt för de offentliga byggnationerna är att våra uppdragsgivare har höga krav när det gäller vår ekonomiska och yrkesmässiga kapacitet. Genom vårt stabila ägande och våra väl utvecklade kvalitetssystem har vi blivit en partner som passar den offentliga sektorn på många sätt. Inte minst då vår specialitet är att leverera helhetslösningar med hög kvalitet. Det möjliggörs bland annat av att vi har egna resurser för konstruktion och projekteringsledning. Dessutom har vi stor erfarenhet av att arbeta med projekt med pressad budget hos beställaren.

Sammantaget har Bygglant ett erbjudande som är som gjort för statliga och kommunala byggprojekt, och en lång erfarenhet av att lämna in offentliga anbud som möter alla beställarens krav.

Matz Liljeroth

Matz Liljeroth

Säljledare entreprenad

Ingen sida hittad för "{{query}}", försök med annat sökord
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...