Bygglant

Search

Stall för grisproduktion

Att byggtekniken harmonierar med de krav grisarna ställer på sin omgivning, är extra viktigt i grisproduktion. Idag är variationen stor på stallarnas storlek och inhysningssystem allt från konventionella till olika extensiva system.

Det är lätt att skapa en hög produktionskostnad och en ineffektiv produktion genom höga arbetskostnader, ökad energikostnad och lågt produktionsresultat på grund av dåliga lösningar.

Att planera ditt nya svinstall är en mycket viktig fas i byggprocessen och att finna en utformning av det nya stallet som väger in sambanden mellan djur, arbetsmiljö, kvalitet och produktivitet.

Experter på svinstall

Bygglant är specialiserade på att vara med från idé till färdig anläggning vid planering och byggnation av stallar för grisproduktion. Vi följer utvecklingen och har ett nära samarbete med rådgivare och företrädare för branschen så att vi kan vara med och skapa den bästa lösningen.

Oavsett besättningsstorlek, konventionell- eller ekologisk produktion, isolerad eller oisolerad byggnad, så har Bygglant en lösning för din produktion och vill gärna vara med i ett tidigt skede.

Ingen sida hittad för "{{query}}", försök med annat sökord
Vänligen vänta, söker efter "{{query}}" ...